Mikroorganismer

 

NATUR-ligt RENT rengöringsprodukter med mikroorganismer Microorganism
hittar och bryter ner organiskt material som
urin, äggvita, kolhydrater, proteiner, cellulosa, och fettämnen.

Unik sammansättning som säkrar en ytterst effektiv funktion då
produkterna arbetar med hela 5 olika stammar av mikroorganismer.

 

 

 

 

 

Naturliga mikroorganismer och enzymer

Varje stam av mikroorganismer är mycket specialiserade och är designade till att bryta ner en specifik typ av organiskt material.

Därför blir NATUR-ligt RENT rengöringsmedel mycket effektiva då de innehåller hela 5 olika stammar.
Detta säkrar nerbrytning av alla normalt förekommande organiska material som orsakar dålig lukt.

Mikroorganismerna delar sig ca var 20:e minut och därför går processen hela tiden snabbare och snabbare tills allt organiskt material är nerbrutet.

Mikroorganismerna lever av det organiska materialet genom penetrering som möjliggörs av de enzymer som produceras under reproduktionen.
När det inte längre finns mera organiskt material finns inte mera mat till mikroorganismerna och därför dör de efter att ha fullgjort jobbet
med att ta bort källan till den dåliga lukten. Det är precis det som händer runt om oss hela tiden.

Skillnaden är att vi har valt ut just de naturliga mikroorganismer som vill äta upp det organiska material vi önskar att bryta ner
och får en restprodukt som är koldioxid och vatten istället för att det under den naturliga nedbrytningsprocessen bildas obehagliga luktämnen.

Naturliga mikroorganismer i rengöringsprodukter - en del i en hållbar miljö:
Mikroorganismer finns i alla biologiska system.
De kommer alltså från naturliga system och när de bryts ner vänder de tillbaka till naturen utan någon skada på miljön.

 

Fördelar:

 

  • Arbetar med 5 stammar av mikroorganismer.
  • Rengör även på djupet.
  • Tar bort organiskt material och fläckar.
  • Allergen kontrollerad.
  • Ofarlig för miljö, människor och djur.
  • Ger inga fläckar.
  • Kan sprayas på allt som tål vatten.
  • Är tillverkad i Sverige.

  

NATUR-ligt RENT rengöringsprodukter med mikroorganismer får inte blandas med andra kemikalier och läkemedel då de kan bryta ner mikroorganismerna i produkten.